VÝROBCA S TRADÍCIOU

Najväčší výrobca priemyselných čerpadiel,
vodokružných vývev a vodokružných kompresorov na Slovensku

O spoločnosti

Vítame Vás na stránke našej spoločnosti SLOVPUMP-TRADE, s.r.o., ktorá je už 75 rokov najväčším výrobcom priemyselných čerpadiel, vodokružných vývev a vodokružných kompresorov na Slovensku. Naše produkty nachádzajú uplatnenie po celom svete. Naša spoločnosť okrem výroby ponúka aj vývoj zariadení, projekčné činnosti, servis a diagnostiku zariadení.

Oslavujeme 75 rokov na slovenskom a medzinárodnom trhu!
Tento rok je pre našu spoločnosť významným medzníkom, veď osláviť 75. výročie založenia firmy je udalosťou roka.
75 rokov – obdobie jedného ľudského života, úspešná cesta Sigmy Závadka nad Hronom pokračuje.
Tri štvrťstoročia existencie našej spoločnosti potvrdzuje jej miesto na slovenskom a medzinárodnom trhu a poukazuje na fakt, že to čo robíme, robíme so zanietením a strategickým výhľadom do budúcna, ktoré nás ženú dopredu. História sa však neuzatvára, tvorí podstatu a základ ďalšieho pokračovania života i práce.

Úspešnosť firmy je daná predovšetkým jej zamestnancami. Aj v ťažkých časoch, v obdobiach kríz, naši zamestnanci preukázali neuveriteľné odhodlanie, lojalitu k firme, k jej hodnotám, a preto patrí veľká vďaka všetkým zamestnancom, súčasným aj bývalým, bez ktorých by táto spoločnosť neustála turbulentné obdobia. Všetci z nich prispeli k napredovaniu našej spoločnosti a vyformovali ju do dnešnej podoby lídra trhu.

Po 75. rokoch je čo rekapitulovať. Vízie, dni naplnené prácou, skúsenosti a úspechy. Je to neuveriteľne dlhá cesta, počas ktorej sme zaviedli množstvo inovácií, zlepšovali postupy a služby, a to s jediným cieľom, aby sme našim zákazníkom boli nielen spoľahlivým dodávateľom a poskytovateľom služieb, ale hlavne partnerom. Našou výzvou je spolu s našimi zákazníkmi budovať dlhotrvajúce partnerstvá. Naša vďaka preto patrí aj našim zákazníkom, za ich vernosť a podporu, za ich inšpirácie, ktoré sú pre nás podnetom k neustálemu zlepšovaniu sa.

História spoločnosti

História podniku SIGMA prešla od roku jeho založenia v 1948 niekoľkými významnými etapami , ktoré sa zavŕšili v roku 1998 , kedy vznikla terajšia spoločnosť pod názvom SLOVPUMP-TRADE , s.r.o. Dnes spoločnosť oslavuje 75 rokov existencie na trhu. História podniku a jeho existencia má niekoľko významných etáp, ktoré postupne dospeli do súčasnosti:

NAŠE PRODUKTY

Čerpadlá a čerpacie stanice

Vývevy a vákuové systémy

Dom a záhrada

SERVIS

Kvalitný záručný a pozáručný servis je základným kameňom budovania pevného partnerstva s našimi zákazníkmi.

\

DIAGNOSTIKA

Diagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. Je používaná takmer v každej oblasti nášho pôsobenia.

VÝVOJ A PROJEKCIA

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov.

viac ako

viac ako

ROKOV pôsobenia NA TRHU

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

PREDANÝCH ZARIADENÍ

Kde nás nájdete

KONTAKTY

ADRESA

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 4,
976 67 Závadka nad Hronom

INFORMÁCIE

+421 940 982 782

VRÁTNICA

+421 940 982 785

PREDAJ A SERVIS - SR

Ing. Michal Lenhardt
+421 918 977 804
lenhardt@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - ČR

František Kukučka
+421 918 977 805
kukucka@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - SEFCO

Adam Erdélyi, BBA
+421 918 977 802
erdelyi@slovpump.sk

sk_SKSlovak