SLUŽBY

VÝROBA

Realizácia výrobného programu spoločnosti SLOVPUMP-TRADE, je vykonávaná vo výrobnej hale o rozlohe 10 000 m2.
Výrobné činnosti sú nasledovné:
– Výroba a strojné opracovanie dielcov na NC a CNC strojoch, kompletovanie výrobkov nášho výrobného programu
– Výroba zváraných konštrukcií
– Kooperácie v strojnom opracovaní
– Dynamické vyvažovanie rotorov na dynamickej vyvažovačke SCHENCK
– Povrchová úprava výrobkov v striekacej kabíne Blowtherm
– Tepelné spracovanie
– Strojné opracovanie vysokolegovaných materiálov
– Skúšanie – tlakové skúšky, meranie hydraulických parametrov čerpadiel, vývev, s vystavením protokolov

SERVIS

Naša spoločnosť sa venuje okrem výrobných činností aj rôznym servisným činnostiam ako sú:
– záručný a pozáručný servis
– generálne opravy
– protokolárne ukončenie servisu a montáže
– opravy čerpadiel a vývev vrátane ich náhradných dielov nielen vlastnej produkcie
– šéfmontáž u zákazníka
– dodávka a montáž vyhradených technických zariadení do jadrových elektrárni na základe oprávnenia NIP
– certifikované servisné stredisko kryogénnych čerpadiel Sefco: http://sefco.ch/Local_Support.html

SEFCO AG

Spoločnosť SEFCO je popredný výrobca kryogénnych čerpadiel so sídlom v Bottmingene vo Švajčiarsku. SEFCO poskytuje štandardizované a prispôsobené riešenia podľa požiadaviek zákazníka pre aplikácie kryogénnych čerpadiel pre trh s priemyselnými plynmi ako sú LIN – dusíka, LOX – kyslíka, LAR – argónu, LCO2 – oxidu uhličitého a LNG – zemného plynu. Naša spoločnosť je autorizovaný servisný partner na predaj a servis kryogénnych čerpadiel a náhradných dielcov. Servis a predaj čerpadiel a náhradných dielcov na kryogénne čerpadlá SEFCO realizujeme najmä na Slovensku, Česku a Maďarsku.

Diagnostika

Diagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. V samotnej údržbárskej činnosti existuje len veľmi úzka oblasť, ktorá by priamo nevyužívala diagnostiku stavu zariadenia. Ide o predpísané údržbárske práce, ktoré sa vykonávajú bez ohľadu na skutočný stav zariadenia alebo stroja.
Naša spoločnosť realizuje nasledovné diagnostiky čerpacej a vákuovej techniky:
– diagnostika čerpacej a vákuovej techniky priamo v prevádzkach u zákazníka bez nutnosti demontáže zariadení
– meranie hydraulických parametrov čerpacej techniky
– meranie technického stavu mechanických častí čerpacej techniky zariadením od firmy SKF
– optické meranie súososti hriadeľov laserovým zariadením od firmy SKF
– posúdenie vhodnosti zariadenia z hľadiska funkčnosti a bezpečnosti
– kontrola stavu technológie vplývajúca na funkčnosť zariadenia
– návrhy optimálneho riešenia na základe výsledkov diagnostiky
– vyhodnotenie diagnostiky vo forme protokolu

Vývoj a projekcia

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov. Zvyšovanie flexibility pri vývoji nových výrobkov a modifikácii existujúcich produktov upevňuje postavenie u tradičných odberateľov a umožňuje oslovovať nových partnerov na domácom a zahraničnom trhu.
Vývoj výrobkov v spoločnosti sa opiera o tím skúsených pracovníkov s dlhoročnou praxou, ktorý je pravidelne doplňovaný absolventmi technických univerzít.
Odborný potenciál je skĺbený s moderným technickým vybavením a intenzívnou podporou. Využívané sú moderné meracie prístroje, k dispozícii je široká experimentálna základňa. Konštrukcia využíva najmodernejšie programové vybavenie, ktoré zvyšuje kvalitu práce konštruktérov. Program Simulation CFD umožňuje overenie digitálnych prototypov a vyladenie hydraulických návrhov. Všetky tieto predpoklady umožnili priniesť v našich výrobkoch jedinečné a inovatívne riešenia, ktoré posúvajú technickú úroveň čerpadiel a vývev na vyššiu úroveň.

PROJEKCIA

V záujme ponúknuť zákazníkom kompletné služby, pracovníci technického oddelenia tvoria projektovú dokumentáciu. Dokumentácia je dodávaná v rámci komplexnej dodávky čerpacích alebo vákuových staníc, alebo ako samostatná dodávka dokumentácie. Návrh projektu a dokumentácia sú spracované v 3D modelovacích programoch, ktoré zabezpečujú vysokú presnosť a kvalitu riešenia potrubných trás. Náš tím technikov má rozsiahle skúsenosti s návrhom technologických celkov v oblasti dopravy a úpravy kvapalín, pár a plynov.

SERVIS

Kvalitný záručný a pozáručný servis je základným kameňom budovania pevného partnerstva s našimi zákazníkmi.

\

DIAGNOSTIKA

Diagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. Je používaná takmer v každej oblasti nášho pôsobenia.

VÝVOJ A PROJEKCIA

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov.

viac ako

viac ako

ROKOV pôsobenia NA TRHU

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

PREDANÝCH ZARIADENÍ

Kde nás nájdete

KONTAKTY

ADRESA

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 4,
976 67 Závadka nad Hronom

INFORMÁCIE

+421 940 982 782

VRÁTNICA

+421 940 982 785

PREDAJ A SERVIS - SR

Ing. Michal Lenhardt
+421 918 977 804
lenhardt@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - ČR

František Kukučka
+421 918 977 805
kukucka@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - SEFCO

Adam Erdélyi, BBA
+421 918 977 802
erdelyi@slovpump.sk

sk_SKSlovak