Čerpadlá a čerpacie stanice

Naša spoločnosť SLOVPUMP-TRADE je výrobcom odstredivých priemyselných čerpadiel, ktoré sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách ako sú napr. čerpadla na čerpanie čistej vody, mechanicky znečistených kvapalín, abrazívnych hydrozmesí, kašovitých kvapalín a potravín, chemikálii atď. Okrem dodávok samostatných čerpadiel zabezpečujeme komplexné riešenie čerpacích staníc na kľuč. Kompletná realizácia od spracovania návrhu riešenia, technologického projektu, alebo projektovej dokumentácie, cez dodanie a montáž kompletnej technológie aj elektro-vybavenia, uvedenie do prevádzky, až po zaškolenie obsluhy, spracovanie návodu na obsluhu a návodu na prevádzku.

Bágrovacie a kalové čerpadlá

Bágrovacie čerpadlo predstavuje špeciálnu kategóriu vysokovýkonných kalových čerpadiel. Bagrovanie v tomto prípade označuje proces prepravy vodných sedimentov (zvyčajne piesku, štrku alebo hornín). Bágrovacie čerpadlá sa používajú na čerpanie v plytkých vodných plochách jazier, riek ale aj baniach, lomoch, pieskovniach. Zároveň sú bágrovacie čerpadlá určené na hydraulickú dopravu abrazívnych hydro-zmesí. Môžu dopravovať škvaru, popolček. Vyžívajú sa pri úprave uhlia, rúd alebo v odsírovacích zariadeniach.

Kalové čerpadlá sú určené na silne kalnú vodu, prečerpajú splašky s pevnými nečistotami vrátane piesku, bahna a kalu.

Špirálové čerpadlá

Prednosťou čerpadiel je ich použitie pri čerpaní cirkulujúcej vody v nízkotlakých vykurovacích systémoch. Slúžia k čerpaniu úžitkovej vody, prípadne znečistenej s obsahom bahna do 2%, alebo s obsahom najviac 7% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín (piesok, drť a pod.). Čerpanie kondenzátu v horúcovodných systémoch až do 180 °C.

Samonasávacie čerpadlá špirálové a kalové

Samonasávacie čerpadlá sú určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody. Samonasávacia schopnosť čerpadiel je z hĺbky do 7 m. Čerpadlá sú vhodné najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie.

Vertikálne článkové čerpadlá

Vertikálne odstredivé článkové čerpadlá sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody bez mechanických primiešanín. Sú určené pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku. Oblasť použitia čerpadiel: dodávka vody v poľnohospodárstve, v priemysle, dodávka pitnej vody, zvyšovanie tlaku, stavba automatických tlakových staníc, plnenie rezervoárov, protipožiarne systémy, umývacie linky, recirkulácia vody a procesnej vody, čerpanie napájacej vody a kondenzu, odvodňovanie v baniach.

Čerpacie stanice

Naša spoločnosť SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. nie je len výrobcom a dodávateľom samostatných čerpadiel, ale spoločnosťou, ktorá zabezpečuje komplexné riešenie čerpacích staníc na kľúč. Kompletná realizácia od spracovania návrhu riešenia, technologického projektu, alebo projektovej dokumentácie, cez dodanie a montáž kompletnej technológie, uvedenie do prevádzky, až po zaškolenie obsluhy, spracovanie návodu na obsluhu a prevádzku.

Technologická výstroj čerpacej stanice je zložená z čerpadla (príp. viacerých čerpadiel), armatúr, potrubí, príslušenstva, kotviacich prvkov. V rámci výstavby čerpacej stanice vykonávame aj montáž kompletného technologického vybavenia. Súčasťou čerpacích staníc zabezpečujeme dodávku a montáž kompletného elektro-vybavenia vrátane systému kontroly riadenia.

Mobilné čerpacie zariadenia

Naša spoločnosť SLOVPUMP-TRADE vyrába mobilné čerpacie zariadenia, podľa presných požiadaviek zákazníka. Mobilná čerpacia jednotka sa skladá z čerpadla, pohonnej jednotky, certifikovaného vozíka a príslušenstva. Ako pohonné jednotky sa používajú zážihové, vznetové a elektrické motory. Mobilné čerpacie jednotky sa používajú ako protipovodňové mobilné zariadenia, hasiace mobilné zariadenia, závlahové mobilné zariadenia a prenosné čerpacie stanice pre zasnežovanie.

SERVIS

Kvalitný záručný a pozáručný servis je základným kameňom budovania pevného partnerstva s našimi zákazníkmi.

\

DIAGNOSTIKA

Diagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. Je používaná takmer v každej oblasti nášho pôsobenia.

VÝVOJ A PROJEKCIA

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov.

viac ako

viac ako

ROKOV pôsobenia NA TRHU

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

PREDANÝCH ZARIADENÍ

Kde nás nájdete

KONTAKTY

ADRESA

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 4,
976 67 Závadka nad Hronom

INFORMÁCIE

+421 940 982 782

VRÁTNICA

+421 940 982 785

PREDAJ A SERVIS - SR

Ing. Michal Lenhardt
+421 918 977 804
lenhardt@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - ČR

František Kukučka
+421 918 977 805
kukucka@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - SEFCO

Adam Erdélyi, BBA
+421 918 977 802
erdelyi@slovpump.sk

sk_SKSlovak