Bágrovacie a kalové čerpadlá

Bágrovacie čerpadlo predstavuje špeciálnu kategóriu vysokovýkonných kalových čerpadiel. Bagrovanie v tomto prípade označuje proces prepravy vodných sedimentov (zvyčajne piesku, štrku alebo hornín). Bágrovacie čerpadlá sa používajú na čerpanie v plytkých vodných plochách jazier, riek ale aj baniach, lomoch, pieskovniach. Zároveň sú bágrovacie čerpadlá určené na hydraulickú dopravu abrazívnych hydro-zmesí. Môžu dopravovať škvaru, popolček. Vyžívajú sa pri úprave uhlia, rúd alebo v odsírovacích zariadeniach.

Kalové čerpadlá sú určené na silne kalnú vodu, prečerpajú splašky s pevnými nečistotami vrátane piesku, bahna a kalu.

Čerpadlá NBA, NBV

Priemyselné bágrovacie čerpadlá NBA sú určené na čerpanie abrazívnych hydrozmesí. Môžu dopravovať škvaru, popoľček, štrk, zeminy a ďalšie látky plávajúce na vode. Hlavné použitie je v elektrárňach a teplárenských prevádzkach na odstruskovanie, odpopoľčekovanie a rôzne odkalovacie systémy.

Čerpadlá NBD

Jedná sa o inovované čerpadlá rady NBA, NBV. Priemyselné bágrovacie čerpadlá NBD sú určené na hydraulickú dopravu abrazívnych hydrozmesí. Môžu sa použiť i na čerpanie iných kvapalín, pokiaľ ich parametre a materiálové vyhotovenie vyhovujú pre danú kvapalinu. Môžu dopravovať škvaru, popolček, štrk, zeminu a ďalšie látky plávajúce na vode. Hlavné použitie je v energetických prevádzkach.
Prietok od 7 do 370 l/s, Dopravná výška od 3 do 150 m.

Čerpadlá NFJ, NFK, NFR

Priemyselné kalové čerpadlá typových rád NFJ, NFK, NFR sú určené pre činnosť v mestských a priemyselných kanalizačných čistiarňach v poľnohospodárstve, cukrovarníctve, konzervárňach, hutníckom a papierenskom priemysle. Sú určené hlavne na dopravu znečistených kvapalín s vláknitými časticami, majúcimi schopnosť vytvárať spletence, textil, papier bez obsahu plynov.

Čerpadlá NFT

Priemyselné kalové čerpadlá NFT nájdu uplatnenie v materiálovom prevedení LC a TJ pri čerpaní surových kalov v mestských a priemyselných kanalizačných čistiarňach, pri čerpaní potravín (zemiaky, hrach). V prevedení ZC sú vhodné pre chemický priemysel pri výrobe celulózy, papiera, umelého hodvábu.
Prietok od 5,5 do 200 l/s, Dopravná výška od 5 do 60 m.

SERVIS

Kvalitný záručný a pozáručný servis je základným kameňom budovania pevného partnerstva s našimi zákazníkmi.

\

DIAGNOSTIKA

Diagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. Je používaná takmer v každej oblasti nášho pôsobenia.

VÝVOJ A PROJEKCIA

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov.

viac ako

viac ako

ROKOV pôsobenia NA TRHU

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

PREDANÝCH ZARIADENÍ

Kde nás nájdete

KONTAKTY

ADRESA

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 4,
976 67 Závadka nad Hronom

INFORMÁCIE

+421 940 982 782

VRÁTNICA

+421 940 982 785

PREDAJ A SERVIS - SR

Ing. Michal Lenhardt
+421 918 977 804
lenhardt@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - ČR

František Kukučka
+421 918 977 805
kukucka@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - SEFCO

Adam Erdélyi, BBA
+421 918 977 802
erdelyi@slovpump.sk

sk_SKSlovak