Samonasávacie čerpadlá špirálové a kalové

Samonasávacie čerpadlá sú určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody. Samonasávacia schopnosť čerpadiel je z hĺbky do 7 m. Čerpadlá sú vhodné najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie.

Čerpadlá FEKA

Samonasávacie čerpadlo 65-FEKA je nízkotlaké, určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody so samonasávacou schopnosťou z hĺbky 6 m. Použitie je najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie. Čerpaná kvapalina špecifickej hmotnosti do 1065 kg/m3, prípadne s obsahom 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín s granuláciou max. 3 mm, do teploty 40 °C a kyslosti 6 až 7,5 pH pri 20 °C.

Čerpadlá NFM

Samonasávacie čerpadlá NFM sú vhodné najmä na čerpanie zakalenej vody s obsahom max. 3% hmotnosti tvrdých mechanických primiešanín. Uplatnenie nachádzajú v poľnohospodárstve pri čerpaní močoviek, splaškov, zavlažovaní, v stavebníctve pri stavebných prácach, v priemysle vo vodnom hospodárstve a v domácnostiach pri vyprázdňovaní nádrží a pod.
Prietok od 2 do 80 l/s, Dopravná výška od 6 do 26 m.

Čerpadlá NFQ

Priemyselné samonasávacie čerpadlá NFQ sú určené pre široký okruh použitia na čerpanie zakalenej a znečistenej odpadovej vody. Samonasávacia schopnosť čerpadiel je z hĺbky do 7 m. Čerpadlá sú vhodné najmä pri čerpacích prácach v teréne, stavebníctve a poľnohospodárstve na odvodňovanie, prečerpávanie a zavlažovanie.
Prietok od 1,4 do 34 l/s, Dopravná výška od 5 do 26,5 m.

Čerpadlo NVS

Priemyselné samonasávacie čerpadlá NVS sú určené na dopravu čistých kvapalín u ktorých je prvoradou podmienkou spoľahlivé nasatie kvapaliny. Používajú sa vo vodárenských zariadeniach, v chemickom priemysle, v riečnom lodiarstve. V prevedení 102 sa používajú na dopravu horľavých tekutín (benzín, nafta a pod.) a sú charakterizované ako: Strojné zariadenie skupiny II kategórie 2 (zariadenie pre priestory SNV 2 a SNV 1) teplotnej triedy T3, určené pre výbušnú atmosféru tvorenú parami, plynmi alebo hmlami a používajú sa na dopravu kvapalín odpovedajúcich zápalnými vlastnosťami plynom skupiny IIA.
Nevýbušné prevedenie ex II 2 (1) G X T3
Prietok od 3 do 120 l/s, Dopravná výška od 5 do 55 m.

SERVIS

Kvalitný záručný a pozáručný servis je základným kameňom budovania pevného partnerstva s našimi zákazníkmi.

\

DIAGNOSTIKA

Diagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. Je používaná takmer v každej oblasti nášho pôsobenia.

VÝVOJ A PROJEKCIA

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov.

viac ako

viac ako

ROKOV pôsobenia NA TRHU

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

PREDANÝCH ZARIADENÍ

Kde nás nájdete

KONTAKTY

ADRESA

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 4,
976 67 Závadka nad Hronom

INFORMÁCIE

+421 940 982 782

VRÁTNICA

+421 940 982 785

PREDAJ A SERVIS - SR

Ing. Michal Lenhardt
+421 918 977 804
lenhardt@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - ČR

František Kukučka
+421 918 977 805
kukucka@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - SEFCO

Adam Erdélyi, BBA
+421 918 977 802
erdelyi@slovpump.sk

sk_SKSlovak