Vertikálne článkové čerpadlá

Vertikálne odstredivé článkové čerpadlá sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody bez mechanických primiešanín. Sú určené pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku. Oblasť použitia čerpadiel: dodávka vody v poľnohospodárstve, v priemysle, dodávka pitnej vody, zvyšovanie tlaku, stavba automatických tlakových staníc, plnenie rezervoárov, protipožiarne systémy, umývacie linky, recirkulácia vody a procesnej vody, čerpanie napájacej vody a kondenzu, odvodňovanie v baniach.

Čerpadlá CVRU a CVBU

Priemyselné článkové čerpadlá CVRU, CVBU sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešaním z veľkých hĺbok a z vrtov s menovitou svetlosťou vrtu min. DN 150 /6″/; DN 200 /8″/; DN 250 /10″/a DN 300 /12″/ pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku. Oblasť použitia čerpadiel: dodávka vody v poľnohospodárstve, v priemysle, dodávka pitnej vody, zvyšovanie tlaku, čerpanie vody z vrtov, studní a vodných nádrží, odvodňovanie v baniach.
Prietok od 3 do 110 l/s, Dopravná výška od 10 do 300 m.

Čerpadlá CVRUV a CVBUV

Priemyselné čerpacie agregáty sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody, bez mechanických primiešanín, z nádrží, zásobníkov a priemyselných bazénov. Sú vhodné pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku. Konštrukcia je riešená do mokrej sacej jamy pri rôznej stavebnej dĺžke až do 12 m. Stavebná dĺžka je vzdialenosť medzi najnižším miestom na čerpadle a čelom pätiek dosky závesu, ktorými dosadá na základový rám. Čerpadlo je konštruované pre priame ponorenie do čerpanej kvapaliny.

Čerpadlá CVRV/CVBV

Priemyselné vertikálne odstredivé článkové čerpadlá CVRV INLINE sú určené na čerpanie čistej, úžitkovej a pitnej vody bez mechanických primiešanín. Sú určené pre trvalú, prerušovanú alebo automatickú prevádzku. Oblasť použitia čerpadiel: dodávka vody v poľnohospodárstve, v priemysle, dodávka pitnej vody, zvyšovanie tlaku, stavba automatických tlakových staníc, plnenie rezervoárov, protipožiarne systémy, umývacie linky, recirkulácia vody a procesnej vody, čerpanie napájacej vody a kondenzu, odvodňovanie v baniach.
Prietok od 3 do 110 l/s, Dopravná výška od 10 do 300 m.

SERVIS

Kvalitný záručný a pozáručný servis je základným kameňom budovania pevného partnerstva s našimi zákazníkmi.

\

DIAGNOSTIKA

Diagnostika je v súčasnosti neoddeliteľnou súčasťou údržby strojov. Je používaná takmer v každej oblasti nášho pôsobenia.

VÝVOJ A PROJEKCIA

Vlastný vývoj výrobkov je zameraný na maximálne uspokojenie reálnych požiadaviek obchodných partnerov.

viac ako

viac ako

ROKOV pôsobenia NA TRHU

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

PREDANÝCH ZARIADENÍ

Kde nás nájdete

KONTAKTY

ADRESA

SLOVPUMP-TRADE, s.r.o.
Osloboditeľov 4,
976 67 Závadka nad Hronom

INFORMÁCIE

+421 940 982 782

VRÁTNICA

+421 940 982 785

PREDAJ A SERVIS - SR

Ing. Michal Lenhardt
+421 918 977 804
lenhardt@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - ČR

František Kukučka
+421 918 977 805
kukucka@slovpump.sk

PREDAJ A SERVIS - SEFCO

Adam Erdélyi, BBA
+421 918 977 802
erdelyi@slovpump.sk

sk_SKSlovak